afscheid

Ruimte voor persoonlijke aandacht…

Wanneer een dierbare is overleden, komt er veel op u af. In korte tijd moeten er talrijke beslissingen worden genomen. Naast de zorg om alle praktische zaken is er het verdriet en de behoefte aan een liefdevol afscheid. De begeleiding door een dominee of pastor is hierbij niet altijd vanzelfsprekend en vaak staan de nabestaanden alleen om aan de uitvaartceremonie invulling te geven.

In Tedere Herinnering wil helpen. Samen komen we tot een mooi, respect- en liefdevol afscheid.

Hoe wilt u afscheid nemen? Welke wensen had de overledene en wie gaat er spreken? Iets persoonlijks aan de uitvaart toevoegen, maar hoe doe je dat? Woorden zijn soms moeilijk te vinden.

In Tedere Herinnering

  • schrijven van het In Memoriam
  • vertellen van het levensverhaal
  • maken van teksten voor welkomst- of dankwoord
  • vormgeven aan de ceremonie
  • zoeken naar passende gedichten
  • monteren van beeldmateriaal
  • zoeken naar en samenstellen van muziek
  • leiden van de uitvaartceremonie